Hem nytt
Hem Företagsprofil Potatis info Våra sorter Aktiviteter Beställa utsäde Länkar Kontakt


Namnet ”minimiknöl” beskriver storleken på den rena och helt friska knölen som ligger till grund för kommande generationers uppförökning i åkermarken hos våra utsädesodlare.

Agrico Nordic har produktionen av stamutsäde förlagd till norra Sverige eftersom förekomsten av växtsjukdomar är lägst där. Efter tre till fyra generationer förflyttas utsädet söderut för ytterligare uppförökning innan det certifierade utsädet når våra kunder.


UTSÄDESYSTEMET

 Sitemap               Allmänna handelsbestämmelser             Kontakt         ::         © Agrico Nordic AB              Powered by: Marilla Webdesign

Det Svenska Utsädessystemet     

Miniknölar

StamutsädeBasutsädeCertifikatutsäde

SS

S1
S2
S3

SE1
SE2
E

A/B

Växthusknölar

1:a generationen I fält

Maximalt 7 fältgenerationer