Hem nytt
Hem Företagsprofil Potatis info Våra sorter Aktiviteter Beställa utsäde Länkar Kontakt

Agrico Nordic AB ägs av Agrico Nederländerna.


Agrico är ett holländskt kooperativ med ca 950 medlemmar, en omsättning på cirka 400,000 ton utsädespotatis och ca 350,000 ton mat- och industripotatis. Agrico är ett globalt företag med kontor i Storbritannien, Polen, Kanada, Italien, Frankrike, Sverige, Finland, Slovenien och Bulgarien och har ett omfattande nätverk. Agrico Research är ett dotterbolag till Agrico NL som arbetar med förädling och framtagning av nya sorter.

AGRICO NORDIC FÖRETAGSPROFIL

POOLODLARE

 Sitemap               Allmänna handelsbestämmelser              Kontakt         ::         © Agrico Nordic AB              Powered by: Marilla Webdesign

Agrico Nordic är ett kraftfullt företag som har samarbete som ledstjärna. Ganska logiskt eftersom Agrico Nordic erbjuder ett stort antal fördelar, såsom:

•Agrico Nordic odlare kan välja mellan många olika sorter.
•Vår tekniska personal kan ge dig den support du har behov av.
•Den logistiska processen är optimalt anpassad till såväl köparens   krav, som dina önskemål som odlare.
•Du är fri att koncentrera dig på dina operativa processer, vi tar   hand om försäljningen och marknadsföringen av skörden av   utsädespotatis.
•Samarbetet på kooperativ basis erbjuder kontinuitet och en sund   inkomst nu och i framtiden.
•Forskningsavdelningen i Agrico NL, har stor mycket kunskap om   sorter, odlingsteknik mm. Du kan dra nytta av denna expertis via   Agrico Nordic AB.
•Du arbetar tillsammans med ett företag på kooperativ basis, där du   som odlare intar en central plats.

Läs mer!

Läs mer!