Hem nytt
Hem Företagsprofil Potatis info Våra sorter Aktiviteter Beställa utsäde Länkar Kontakt

Agrico Nordic är ett kraftfullt utsädesföretag med våra högkvalitativa potatissorter och specialiserade odlare. Från ett litet frö, via utsädespotatis till matpotatis eller process/stärkelsepotatis.

Är du intresserad av att köpa potatis? Då har du kommit till rätt adress. Detta inbegriper även ekologisk potatis. Du följer i fotspåren av många kunder:

• Agrico Nordic’s kunder kan välja mellan ett stort antal sorter.

• Vi anpassar våra metoder så långt som möjligt till lokala förhållanden.

• Den logistiska processen är optimalt skräddarsydd efter dina önskemål.

• Vi följer de senaste standarderna för livsmedelssäkerhet.Oavsett vilken form av samarbete du söker, kontakta oss och gå med oss runt bordet för ett möte. Vi vill gärna arbeta med er för att skapa en god, frisk framtid!

Vilka potatisbehov har du? Fråga mer om de möjligheter som Agrico Nordic erbjuder. Eftersom - Say Potato, Say Agrico.

• Är du intresserad av utsädespotatis? Gå direkt till intresseorder!

• Är du intresserad av potatis för bearbetning?

• Är du ett förpackningsföretag och letar efter lämpliga sorter?

• Är du återförsäljare?

• Vill du veta våra Allmänna affärsvillkor


Har du några frågor? Vänligen kontakta Agrico Nordic, tel 036-37 20 40 eller mail info@agriconordic.com

EN POTATIS FÖR VARJE KUND

 Sitemap               Allmänna handelsbestämmelser              Kontakt         ::         © Agrico Nordic AB              Powered by: Marilla Webdesign