Hem
Hem Företagsprofil Potatis info Våra sorter Aktiviteter Beställa utsäde Länkar Kontakt

Regelbundet organiserar Agrico Nordic odlaremöten för bolagets poolodlare. Om  Du ännu inte är poolodlare till oss, men är intresserad av ett möte, kontakta oss gärna via telefon 036-37 20 40 eller mail info@agriconordic.com

En poolkommitté representerar alla nuvarande Agrico Nordic’s poolodlare och har regelbundet möten med Agrico Nordic.

Agrico Nordic strävar efter ett nära samarbete med företagets poolodlare för att finna den bästa strategin för framtiden.

Vårt gemensamma mål är att nå så god lönsamhet som möjligt för alla inblandade parter.

Medlemmarna i poolkommittén består av:

Bo Carlsson, 535 91 Kvänum, 
Mats Kolmodin, 622 58 Romakloster, 
Anders Nilsson, 911 92 Vännäs, 
Bengt Olofsson, 961 98 Boden.
Mattias Laitamaa,  957 91 Övertorneå  

POOLODLARE

 Sitemap               Allmänna handelsbestämmelser             Kontakt         ::         © Agrico Nordic AB              Powered by: Marilla Webdesign

Agrico Nordic är ett kraftfullt företag som har samarbete som ledstjärna. Ganska logiskt eftersom Agrico Nordic erbjuder ett stort antal fördelar, såsom:

• Agrico Nordic odlare kan välja mellan många olika sorter.
• Vår tekniska personal kan ge dig den support du har behov av.
• Den logistiska processen är optimalt anpassad till såväl köparens krav, som dina önskemål som odlare.
• Du är fri att koncentrera dig på dina operativa processer, vi tar hand om försäljningen och marknadsföringen av skörden av    utsädespotatis.
• Samarbetet på kooperativ basis erbjuder kontinuitet och en sund inkomst nu och i framtiden.
• Forskningsavdelningen i Agrico NL, har stor mycket kunskap om sorter, odlingsteknik mm. Du kan dra nytta av denna expertis via Agrico    Nordic AB.
• Du arbetar tillsammans med ett företag på kooperativ basis, där du som odlare intar en central plats.