Hem nytt
Hem Företagsprofil Potatis info Våra sorter Aktiviteter Beställa utsäde Länkar Kontakt

Agrico Nordic AB ägs av Agrico Nederländerna.


Agrico är ett holländskt kooperativ med ca 950 medlemmar, en omsättning på cirka 400,000 ton utsädespotatis och ca 350,000 ton mat- och industripotatis. Agrico är ett globalt företag med kontor i Storbritannien, Polen, Kanada, Italien, Frankrike, Sverige, Finland, Slovenien och Bulgarien och har ett omfattande nätverk. Agrico Research är ett dotterbolag till Agrico NL som arbetar med förädling och framtagning av nya sorter.Verksamheten i Agrico Nordic är:


• Exklusiv representation av Agrico NL´s potatissorter i de nordiska länderna.

• Exklusiv representation av Lantmännen/Svalöf Weibull’s potatissorter i de nordiska länderna.

• Representation av sorter av andra sortförädlare.

• Prövning och införande av nya sorter på marknaden.

• Produktion av utsädespotatis genom kontaktsodlare, av nya och etablerade sorter från alla sektorer, baserade på den globala strategin för Agrico    NL och baserade på Agrico Nordics strategi.

• Försäljning av svenskproducerad utsädespotatis och annan utsädespotatis till kunder. Export sker i samverkan med Agrico NL.

• Agent för import av Agrico NL’s utsädespotatis.

• Agent för försäljning av mat och bearbetad potatis från Agrico NL.


Agrico Nordic fäster stor vikt vid att arbeta i nära samarbete med odlaren. Vi ger rådgivning och support till odlaren för att hjälpa till med odlingstekniska råd som:


• Sättning

• Produktionen under växtsäsongen

• Under skörd

• Lagring, hantering och sortering, relevant för marknaden


Under hela processen finns skörden registrerad i våra system. Det ger oss möjlighet att övervaka kvalitet och kvantitet med återkoppling till enskilda odlare.


Verksamheten präglas av en mycket erfaren och effektiv organisation för att säkra att leveranser sker på ett korrekt sätt.


Kunskaper som förvärvats genom hela utvecklings- och produktionsprocessen och samarbetet med Agrico, ger oss unika möjligheter att arbeta i partnerskap med producenter och kunder, från potatisplanta till butikshyllan.


Vi hjälper till att utveckla framtida partnerskap tillsammans med kunder och marknader.

AGRICO NORDIC FÖRETAGSPROFIL

 Sitemap               Allmänna handelsbestämmelser              Kontakt         ::         © Agrico Nordic AB              Powered by: Marilla Webdesign